We Love you

Weeeeeeeeeeeeeeeeeeee love you!
We love you!
We love you!
And where you play we’ll follow
We’ll follow!
We’ll follow!
Cause we support the Brisbane
The Brisbane!
The Brisbane!
And thats the way we like it
We like it!
We like it!

*scarf twirling* Woooooaaaaaaooooooo ooooaaaaaooooo